เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชน..: อ่าน 109 คน คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบ..: อ่าน 58 คน คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่า..: อ่าน 66 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนิ..: อ่าน 133 คน ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเ..: อ่าน 137 คน

 

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.


หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000


โทรศัพท์ 0-7472-3733 ต่อ 18 โทรสาร 0-7472-3733 ต่อ 13
Email : klongkhudcity2561@gmail.com


แผนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด