ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณี..: อ่าน 28 คน ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รัยสมัครบุคคลเ..: อ่าน 334 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลต..: อ่าน 128 คน รายงานการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบ..: อ่าน 82 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริ..: อ่าน 78 คน

 

ฟังรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด
     
ฟังรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุดรายการ ชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด พฤหัส ที่ 8 ก.ค.64
   
 
   

รายการ ชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด พฤหัส ที่ 8 ก.ค.64

www.facebook.com/pr.klongkhudcity/videos/993240934755398

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2564