ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณี..: อ่าน 28 คน ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รัยสมัครบุคคลเ..: อ่าน 333 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลต..: อ่าน 128 คน รายงานการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบ..: อ่าน 82 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริ..: อ่าน 78 คน

 

ฟังรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด
     
ฟังรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุดชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด ช่วง PEA เคียงใจชน
   
 
   

 ชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด ช่วง PEA เคียงใจชน

 

www.facebook.com/pr.klongkhudcity/videos/830379311203837

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2564