ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณี..: อ่าน 28 คน ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รัยสมัครบุคคลเ..: อ่าน 333 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลต..: อ่าน 128 คน รายงานการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบ..: อ่าน 82 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริ..: อ่าน 78 คน

 

ฟังรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด
     
ฟังรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุดรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด พุธ ที่ 30 มิ.ย.64 ช่วง PEA เคียงใจชน
   
 
   

 รายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด พุธ ที่ 30 มิ.ย.64 ช่วง PEA เคียงใจชน

www.facebook.com/pr.klongkhudcity/videos/1019248182220684

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2564