ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณี..: อ่าน 27 คน ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รัยสมัครบุคคลเ..: อ่าน 333 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลต..: อ่าน 128 คน รายงานการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบ..: อ่าน 82 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริ..: อ่าน 78 คน

 

ฟังรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด
     
ฟังรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุดรายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด พฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564
   
 
   

 รายการชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลคลองขุด พฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564

 

www.facebook.com/pr.klongkhudcity/videos/813333496241752

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2564