ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณี..: อ่าน 28 คน ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง รัยสมัครบุคคลเ..: อ่าน 333 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลต..: อ่าน 128 คน รายงานการตอบแบบสอบถามคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบ..: อ่าน 82 คน เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริ..: อ่าน 78 คน

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA
   
 
   

เทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองขุด​ นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด​ พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

                สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ที่เรียกสั้นๆว่า  ITA  ถือเป็นภารกิจเร่งด่วน และเฉพาะกิจ เพื่อให้นำกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

 ปชส.ทต.คลองขุด

3 ก.พ.64

www.klongkhudcity.go.th/album/view.php

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2564