ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุด
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุดประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด
   
 
   

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2564