ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุด
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุดและนายก
   
 
   

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด    เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์  และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุดและนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุดเพิ่มเติม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564