ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุด
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด
   
 
   

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564