ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุด
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง มาตรา 49และ50
   
 
   

 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของบุคคลผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง มาตรา 49 และ 50 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564