ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุด
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุดประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด และนายกเทศม
   
 
   

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง กำหนดสถานที่  หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด และนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564