ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุด
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุดประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด
   
 
   

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2564