ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุด
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุดประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด และนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
   
 
   

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุด และนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2563