ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุด
     
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลคลองขุดประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด
   
 
   

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคลองขุด

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564