ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 ก.ย. 2564
12 ประกาศอำเภอเมืองสตูล เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 ส.ค. 2564
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ส.ค. 2564
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุดสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 ส.ค. 2564
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ก.ค. 2564
16 ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งแรก 2564 ศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
04 มิ.ย. 2564
17 คำสั่งอำเภอเมืองสตูล เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 เม.ย. 2564
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 เม.ย. 2564
19 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 เม.ย. 2564
20 ประกาศอำเภอเมืองสตูล เรื่อง การกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองขุดได้มาประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุดครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9