ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ขอขยาย) เมื่อวันพุธ ที่ 8 ก.ย.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
27 ก.ย. 2564
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ก.ย. 2564
3 ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งแรก 2564 ศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 มิ.ย. 2564
4 คำสั่งอำเภอเมืองสตูล เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 เม.ย. 2564
5 เทศบาลตำบลคลองขุด รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ขอขยาย) ประจำปี 2563 วันที่ 23 ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
13 พ.ย. 2563
6 เทศบาลตำบลคลองขุด รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ขอขยาย) ประจำปี 2563 วันที่ 25 ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
13 พ.ย. 2563
7 เทศบาลตำบลคลองขุด รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ขอขยาย) ประจำปี 2563 วันที่ 29 ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
13 พ.ย. 2563
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
28 ก.ย. 2563
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 ก.ย. 2563
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8