ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ กำหนดราคากลางโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ม.ค. 2565
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 ม.ค. 2565
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
16 ธ.ค. 2564
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 ธ.ค. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ธ.ค. 2564
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 พ.ย. 2564
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
15 พ.ย. 2564
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 พ.ย. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ต.ค. 2564
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (แบบสขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80