การจัดการความเสี่ยง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
11 พ.ย. 2564
2 O37 การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 เม.ย. 2564
3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 มี.ค. 2564
4 การประชุมจัดการความเสี่ยงเรื่องการใช้รถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ก.ค. 2563
5 บันทึกการใช้รถ (แบบ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 ก.ค. 2563
6 ทะเบียนควบคุมการใช้รถ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 ก.ค. 2563
7 บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
15 ก.ค. 2563
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 มิ.ย. 2563
9 แผนจัดการความเสี่ยง ปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 มิ.ย. 2563
10 การจัดการความเสี่ยง แบบรายงานการใช้รถราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
29 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1