ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ต.ค. 2564
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
05 พ.ย. 2563
3 แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลคลองขุด ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
29 พ.ย. 2562
4 แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลคลองขุด ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
27 พ.ย. 2561
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 ธ.ค. 2560
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 มี.ค. 2558
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 ก.ย. 2557
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2557 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 ก.ย. 2557
9 บทนำ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 ม.ค. 2555
10 บัญชีสรุปโครงการ และยุทธศาสตร์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1