แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 ส.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส นายกสุนทร พรหมเมศร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
12 พ.ค. 2564
3 พันธสัญญาของผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดย นายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
131
12 พ.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 1 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 เม.ย. 2564
5 พันธสัญญาของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 เม.ย. 2564
6 รายงานติดตามประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
86
16 มิ.ย. 2563
7 พันธสัญญาของผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดาวน์โหลดเอกสาร
93
04 ก.พ. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 ก.พ. 2563
9 รายงานติดตามประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
73
30 ต.ค. 2562
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี ทต.คลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
03 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2