ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 มี.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบวิทยุในรถกู้ชีพ ทะเบียน กค 5635 จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ต.ค. 2561
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 มี.ค. 2561
4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
07 ก.ค. 2558
5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 ต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
07 ก.ค. 2558
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558–2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 ธ.ค. 2557
7 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558–2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ต่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 ธ.ค. 2557
8 แผนพัฒนาสามปี 2557 -2559 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
29 ก.ย. 2557
9 แผนพัฒนาสามปี 2558 -2560 (บทที่ 1- 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 มิ.ย. 2557
10 แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560 (รายละเอียด) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2