คู่มือประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
114
09 ธ.ค. 2563
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 ม.ค. 2562
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 ม.ค. 2562
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ม.ค. 2562
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 ม.ค. 2562
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ม.ค. 2562
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ม.ค. 2562
8 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ม.ค. 2562
9 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ม.ค. 2562
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2