คู่มือประชาชน
กองช่าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ส.ค. 2564
2 แบบใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 มิ.ย. 2564
3 แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 พ.ค. 2564
4 แบบฟอร์มใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร แบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 ต.ค. 2563
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 มิ.ย. 2562
6 แบบคำร้องงานไฟฟ้าส่องสว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 มิ.ย. 2562
7 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในเขตที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 มิ.ย. 2562
8 แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 มิ.ย. 2562
9 แบบคำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
20 มิ.ย. 2562
10 ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารก ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2