ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
110
04 พ.ย. 2564
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
58
26 ต.ค. 2564
3 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลคลองขุด ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 ต.ค. 2564
4 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อัตราค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
20 ต.ค. 2564
5 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
20 ต.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง การสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 ต.ค. 2564
7 เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
28 ก.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
21 ก.ย. 2564
9 ประกาศเทศบาลคลองขุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 ส.ค. 2564
10 เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(กองช่าง) และคนงานทั่วไป (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
10 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33