ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย อบจ.สตูล
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย อบจ.สตูล

เทศบาลตำบลคลองขุดได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีนโยบายการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกไม้มีค่าแซมเรือกสวนไร่นา 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพมีผลผลิตควบคู่ไปกับพืชหลัก มีหลักประกันในการขอสินเชื่อ มีความมั่นคงทางด้านอาชีพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว แล้วมีการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตกล้าไม้มีค่า จำนวน 300,000 กล้า เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่จังหวัดสตูล ซึ่งกล้าไม้ที่พร้อมแจกจ่ายในรอบที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2565 ประกอบไปด้วย สัก มะฮอกกานี ขนุนทองประเสริฐ และพยอม

ในการนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองขุดหากมีความประสงค์จะขอรับพันธุ์กล้าไม้ดังกล่าวไปปลูกขอให้แจ้งความประสงค์พร้อมคำขอรับกล้าไม้และหลักการที่เกี่ยวข้องมายัง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หรือลงทะเบียนผ่านระบบ Google form ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ปชส.ทต.คลองขุด

22 เม.ย.65

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwJiWg1lUGLx_4h3Gw9BvZMzKuWpx-wsJnLlkr6YUg7t0Srw/viewform

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน