ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อัตราค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเ
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อัตราค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด

 

สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเตรียม

1.       หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินจำนวน 1 ชุด

2.       สำเนาบัญชีเงินฝากจำนวน 1 ชุด

3.       สำเนาสูติบัตรนักเรียนจำนวน 1 ชุด

4.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด

(โดยเอกสารจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง)

โดยผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินได้ที่เวปไซต์เทศบาลตำบลคลองขุด

:

และหากไม่สะดวกในการดาวน์โหลด สามารถรับหนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด พร้อมนำเอกสารทั้งหมด ส่งที่เทศบาลตำบลคลองขุดก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2564

 

ปชส.ทต.คลองขุด

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 214 คน