ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง)
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศเรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  (ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 143 คน