งานกิจการสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ขอขยาย) เมื่อวันพุธ ที่ 8 ก.ย.64
  รายละเอียด :

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ขอขยาย) เมื่อวันพุธ ที่ 8 ก.ย.64

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 134 คน