งานกิจการสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
  รายละเอียด :

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองขุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน