ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทต.คลองขุด ประชาสัมพันธ์ พมจ.สตูล เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง รับทุนเรียนฟรี 6 เดือน จบแล้วมีงานทำทันที
  รายละเอียด :

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง รับทุนเรียนฟรี 6 เดือน จบแล้วมีงานทำทันที

         นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง ให้แก่ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ เพศหญิง อายุ 18-35 ปี , ทุกสถานภาพ (หญิงไม่ตั้งครรภ์ขณะกำลังศึกษา) , สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 , ม.6 , กศน. , ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี , มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา , มีความประพฤติดี รักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น , มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมและส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 118 คน