ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลคลองขุด ประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน