ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลคลองขุด ประกาศการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน
โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด รับสมัครเด็กนักเรียนอนุบาล 2-4 ขวบประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างบัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ - สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดาอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาอย่างละ 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 12 รูป
และสำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็ก
สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด บริเวณหลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคลองขุด ตรงข้ามสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล โทร 074- 772101

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 126 คน