ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง ผลการสรรหาเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง คนงานทั่วไป (ผู้พิการ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน