ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล จะออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูล ตามแผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน และจัดทำแผนที่
  รายละเอียด :

 🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊

เทศบาลตำบลคลองขุด ได้รับแจ้งจาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
📺📺📺📺📺📺📺📺
ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ พนักงาน/เจ้าหน้าที่
ที่จะออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูล ตามแผนงานปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน
 และจัดทำแผนที่
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
เพื่อประกอบการประเมินราคาที่ดินในส่วนภูมิภาค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️
###ปชส.ทต.คลองขุด###
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 138 คน